Jag vill bli medlem i Jacob Tegengren-Sällskapet och lämnar därför nedanstående uppgifter:

       Jag betalar inskrivningsavgiften 10 Euro till FI54 4055 0011 9762 69 HELSFIHH eller 50 euro för understödjande medlem och 100 euro för ständiga medlem.

       Som anslutningspresent får du Sällskapets 25 årshistorik gratis per post efter inbetald inskrivningsavgift.

Skriv siffran 6 med bokstäver: